NOTA IMPORTANTE

ESTA INSTITUCIÓN DEJARÁ DE PRESTAR SUS SERVICIOS CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023

THIS INSTITUTION WILL STOP PROVIDING ITS SERVICES ON DECEMBER 31, 2023

AQUESTA INSTITUCIÓ DEIXARÀ DE PRESTAR ELS SEUS SERVEIS AMB DATA 31 DE DESEMBRE DE 2023