Activitats del Dia Europeu de la Mediació

Activitats del Dia Europeu de la Mediació

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/dia_europeu_mediacio_2017/activitats_2017/